Opiekunowie i zarzad bielanek


Opiekun:

 

S. Anuncjata


Prezeska: Zofia Janczak

Wice-prezeska:

 

Martyna Fraj

Administrator www:

Hanna Mazurek

Skarbnik:

Daria Dobroń

Kronikarz:

Iza Borkowska